หน้าเว็บ

จิตศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่แผนออนไลน์ จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน 
โรงเรียนนอกกะลา © 2017 Lamplaimat Pattana School.


แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
Quarter4/2560 New


Quarter3/2560 

Quarter2/2560 

แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

จิตศึกษา Quarter 4/2559 

จิตศึกษา | อนุบาล 1
จิตศึกษา | อนุบาล 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 3
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 5
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 6
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3

จิตศึกษา Quarter 3/2559 จิตศึกษา Quarter 2/2559 

จิตศึกษา | อนุบาล 1
จิตศึกษา | อนุบาล 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 3
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 5
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 6
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3

จิตศึกษา Quarter 1/2559 

จิตศึกษา | อนุบาล 1
จิตศึกษา | อนุบาล 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 3
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 5
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 6
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3


แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
 
จิตศึกษา Quarter 4/2558 New

จิตศึกษา | อนุบาล 1
จิตศึกษา | อนุบาล 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 3
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 5
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 6
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3

จิตศึกษา Quarter 3/2558 

จิตศึกษา | อนุบาล 1
จิตศึกษา | อนุบาล 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 3
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 5
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 6
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3

จิตศึกษา Quarter 2/2558 

จิตศึกษา | อนุบาล 1
จิตศึกษา | อนุบาล 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 3
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 5
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 6
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3

จิตศึกษา Quarter 1/2558

จิตศึกษา | อนุบาล 1
จิตศึกษา | อนุบาล 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 3
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 5
จิตศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 6
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 1
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 2
จิตศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3
----------------------------------------------------------------------------------------