หน้าเว็บ

จิตศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่แผนออนไลน์ จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน 
โรงเรียนนอกกะลา © 2019 Lamplaimat Pattana School.
แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
Quarter1/63
Quarter2/63
Quarter3/63
Quarter4/63


ชั้นอนุบาล 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นอนุบาล 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

Quarter1/62
Quarter2/62
Quarter3/62
Quarter4/62


แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

Quarter1/61
Quarter2/61
Quarter3/61
Quarter4/61

แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
Quarter1/60
Quarter2/60
Quarter3/60
Quarter4/60
แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
Quarter1/59
Quarter2/59
Quarter3/59
Quarter4/59

แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
Quarter1/58
Quarter2/58
Quarter3/58
Quarter4/58