หน้าเว็บ

จิตศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่แผนออนไลน์ จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน 
โรงเรียนนอกกะลา © 2018 Lamplaimat Pattana School.


แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

Quarter1/61
Quarter2/61
Quarter3/61
Quarter4/61

ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
Quarter1/60
Quarter2/60
Quarter3/60
Quarter4/60
แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
Quarter1/59
Quarter2/59
Quarter3/59
Quarter4/59

แผนการเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
Quarter1/58
Quarter2/58
Quarter3/58
Quarter4/58


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น