หน้าเว็บ

กระบวนทัศน์ "จิตศึกษา

กระบวนทัศน์ของ “จิตศึกษา”

ฟันเฟืองสำคัญสามตัว ได้แก่
      1. ความเป็นชุมชน ซึ่งเป็นทั้งพื้นที่และบรรยากาศที่เสมือนเป็นเบ้าหลอมใหญ่
      2. จิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเป็นวิธีการที่เน้นชี้ถูก และ การเป็นแบบอย่าง
      3. กิจกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมืออันหลากหลายที่ใช้ฝึกฝน

1 ความคิดเห็น:

  1. ที่โรงเรียนเคยใช้ครับ หยุดไปชั่วหนึ่ง ตอนนี้กำลังขับเคลื่อนต่อครับขอพลังหน่อยครับ

    ตอบลบ